Ordia

- standardordbøkene for næringsliv og fagmiljøer

Oversikt over ordbøkene i ORDIA-systemet

Generell ordbok Eng-Nor
Engelsk-Norsk ordbok som består av to hoveddeler med tilsammen over 90.000 oppslagsord. Begge ordbokdelene er under sterk videreutvikling.

Del 1 er selve ordbokdelen. I tillegg til norske betydninger og forklaringer inneholder den et stort antall synonymer og setningseksempler, som for en stor del er hentet fra WordNet® utgitt av Princeton University og tilpasset Ordia-formatet under lisens for WordNet Release 2.1.

Del 2 er en fraseliste, tatt inn sist i ordboken og søkbar sammen med Del 1, spesielt ved å bruke ORDIA’s forekomstsøk. Fraselisten er særlig beregnet på alle de tilfelle hvor det med utgangspunkt i et norsk uttrykk/frase søkes et tilsvarende uttrykk på engelsk.

For dem som eventuelt etterlyser en Norsk-Engelsk utgave, kan det opplyses at den foreløbig ikke er planlagt, først og fremst fordi bruk av forekomstsøket i den eksisterende ordboken ikke bare erstatter, men gir både bedre og flere resultater enn det man umiddelbart vil finne i en "omvendt" utgave.


TEKNISKE FAGORDBØKER
Av siv.ing. Jan E. Prestesæter. Forlag: Formatic AS

Teknisk ordbok Eng-Nor og Nor-Eng
Disse to bøkene utgjør, med tilsammen over 275 000 oppslagsord, uten sammenligning det største teknisk/vitenskapelige ordbokverk i Norge og er uunnværlig for alle som oversetter eller arbeider med engelsk fagstoff. De oppdateres løpende med ord og uttrykk fra alle tekniske miljøer, med nye supplementer, korreksjoner og presiseringer. De er grunnleggende og gjennomarbeidede ordbøker med fagtermer fra alle viktige teknisk/vitenskapelige fagområder - fra fysikk, kjemi og matematikk til offshore, elektronikk, datateknikk, telekommunikasjoner, grafisk teknologi, jernbaneteknikk, bygg, industriell produksjon etc. Alle tilgjengelige norske spesialordbøker er bearbeidet og integrert, f.eks. ordbøkene fra det tidligere Rådet for teknisk terminologi. Definisjoner og presiseringer er innarbeidet som Anmerkninger.

Teknisk ordbok Tys-Nor og Nor-Tys
Med tilsammen over 175 000 oppslagsord, er dette det eneste større tekniske ordbokverk i sitt slag som er utgitt i Norge og er helt nødvendig for alle som oversetter eller arbeider med tysk fagstoff. Ordbøkene er oppdatert på ord og uttrykk fra alle tekniske miljøer, med nye supplementer, korreksjoner og presiseringer. Et gjennomarbeidet ordboksett med fagtermer fra alle viktige teknisk/vitenskapelige fagområder - fra fysikk, kjemi og matematikk til elektronikk, datateknikk, telekommunikasjoner, grafisk teknologi, energiteknikk, jernbaneteknikk, bygg, industriell produksjon etc. Alle tilgjengelige norske spesialordbøker er bearbeidet og integrert i ordboken, bl.a. ordbøkene fra det tidligere Rådet for teknisk terminologi. Definisjoner og presiseringer er innarbeidet som Anmerkninger.
NB. Denne ordboken inneholder flere tusen termer fra fagområdet Bilteknikk, jfr. det som er nevnt nedenfor.

Spesialordbok Bilteknikk Eng-Nor
Slike spesialordbøker er utgitt med jevne mellomrom, men dette er de største og nyeste på et fagområde som er i rivende utvikling, med stadig flere elektronisk baserte kontroll- og sikkerhetssystemer. Ordbøkene inneholder totalt ca. 30.000 oppslagsord, og også her inngår en rekke viktige definisjoner, presiseringer og ikke minst forkortelser.
NB. Av praktiske grunner er mange tilsvarende fagtermer på tysk tatt inn i ovennevnte Teknisk ordbok Tys-Nor.

Spesialordbok Jernbane Engelsk-Norsk + Norsk-Engelsk og Tysk-Norsk + Norsk-Tysk
Det har lenge vært behov for tilstrekkelig omfattende ordbøker på dette fagområdet, og forfatteren har med bakgrunn fra jernbanen og internasjonalt samarbeid innen UIC hatt det beste grunnlaget for å utarbeide dem. De fire ordbøkene inneholder tilsammen nærmere 60.000 termer, hvorav en god del også er utstyrt med definisjoner og presiseringer.


EKSTRAORDBØKER
De store ekstraordbøkene er hentet fra Internett (tilgjengelig "in the public domain"), tilpasset ORDIA-formatet og integrert med fagordbøkene. Disse ordbøkene er også typiske eksempler på hvordan ORDIA-brukerne kan opprette egne ordbøker på sine respektive fagområder, på basis av materiale tilgjengelig på Internett.

Generell ordbok Eng-Eng
Under lisens - WordNet 2.1 Copyright 2005 by Princeton University. Antall oppslagsord: 152.000.
En meget stor generell elektronisk ordbok med synonymer og setningseksempler

Tesaurus Eng-Eng (Synonymordbok)
Under lisens - Grady Ward's Moby Thesaurus
Antall oppslagsord: 30.000
Med ca. 1 million synonymer og avledede ord

Orddelingsliste Eng-Eng
Under lisens - Grady Ward's Moby Hyphenator II
Antall oppslagsord: 187.000
Inneholder nøyaktig ordelingsangivelse for alle vanlig brukte ord