Ordia

- standardordbøkene for næringsliv og fagmiljøer

Priser

Abonnementet gjelder normalt for ett år, men lengre abonnementstid kan avtales. Du abonnerer på ORDIA-programmet og får tilgang til alle ordbøker, dvs. først og fremst de store teknisk-vitenskapelige ordbøkene (engelsk og tysk) og en helt ny og stor generell Engelsk-Norsk ordbok. I tillegg kommer spesialordbøkene og ekstraordbøkene. Også oppgraderinger av program og ordbøker kan lastes ned fritt i abonnementsperioden.

Ett års abonnement på ORDIA-pakken komplett koster netto kr. 500,- + mva pr. år pr. brukermaskin.
NB! ny pris fom. 1/1-2014: kr 500,- eks mva.
Noen eksempler på årlig abonnementspris på pakker med flerbrukerlisens som passer for små og mellomstore bedrifter:

Pris for 5-bruker: kr. 2.500,- + mva
Pris for 10-bruker: kr. 5.000,- + mva
Pris for 20-bruker: kr. 10.000,- + mva

Spør oss når antall brukere er høyt og det er et rimelig grunnlag for å diskutere prisen. Abonnementet kan endres (utvides) i løpet av abonnementsåret. Reduksjon av antall brukere kan først skje ved fornyelse.

Betingelser

Viktig hvis du er forbruker: Vær spesielt oppmerksom på at dersom den oversendte lisenskoden installeres (aktiveres), har du ikke lenger noen angrerett (jfr. Lisensavtalen).

Betaling: Betaling mot faktura er standard. Betaling med kort er dessverre ikke mulig pr. i dag. Vanlig betalingsfrist ved faktura er netto pr. 15 dager. Dersom betaling uteblir blir lisenskoden deaktivert.

Levering til utlandet: Ved levering til dokumentert utenlandsadresse beregnes prisen netto ekskl. mva.
Dersom betaling skal skje fra utenlandsk konto, ser vi oss nødt til å beregne et ekstra gebyr på kr 50,- pga bankkostnader.