Ordia

- standardordbøkene for næringsliv og fagmiljøer

Spørsmål & Svar

SPØRSMÅL: Hvilke systemkrav stilles til datamaskinen?
SVAR: Minne: 8 MB + de ordbøker som er lastet inn til enhver tid
Diskplass: 4 til >100 MB avhengig av hvor mange ordbøker som lastes ned eller opprettes
Operativsystem: Windows 2000, Windows XP eller Windows Vista.

SPØRSMÅL: Hva bør jeg vite om installasjon og nedlasting?
SVAR: Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at ORDIA-systemet først og fremst er laget for installasjon og bruk på enkeltmaskiner. Dette forhindrer ikke at det utmerket godt lar seg innpasse i mange varianter av flerbruker- og serversystemer, med de fordeler dette betyr f.eks. ved bruk av filer og andre fellesressurser i nettverket. Foreløbig unntak er terminalservere. MERK! Hovedforskjellen på installasjon i enbruker- og flerbrukersystem er at den som er ansvarlig for å installere, sørger for kopiering og fordeling av lisenskoden til de brukere som skal ha og holder oversikt over dem.

SPØRSMÅL: Hvorfor er ikke ordbøkene der når ORDIA-programmet åpnes første gang etter installasjon av Programpakken?
SVAR: Først må lisenskoden kopieres inn og installeres. Så kan ordbøkene lastes ned. For å få se ordbøkene må du gå ut av ORDIA-programmet og så starte det igjen. Deretter må du bestemme hvor de skal ligge i ORDIA-vinduet. Trykk f.eks. på pilen til høyre for menyvinduet til ordbok 1 (under Ordbok Øvre). En nedtrekksmeny kommer opp. Velg en ordbok ved å klikke på den. Når du klikker på radioknapp 1, vises ordboknavnet med rosa bakgrunn og oppslagsordene kommer opp i den store ruten under. Gjør det samme med en annen ordbok i menyvinduet til ordbok 5 (under Ordbok Nedre). Legg inn de siste ordbøkene på hver sin plass. Plasseringene kan når som helst endres senere.

SPØRSMÅL: Hvordan starter jeg ORDIA-programmet igjen når jeg har gått ut av det?
SVAR: Du dobbeltklikker på ORDIA-ikonet som ble lagt inn på skrivebordet ved nedlasting og installasjon, eller du går inn på Start >Alle programmer.

SPØRSMÅL: Hvordan finner jeg enklest ut av alle de avanserte funksjonene i programmet?
SVAR: Så snart du har lastet ned og installert programmet, åpner du Brukerguiden (Hjelp-knappen øverst til høyre). Filen inneholder detaljerte forklaringer for alle hovedfunksjoner og mange nyttige tips for bruk av programmet.

SPØRSMÅL: Hvordan foregår oppdateringer, og hvordan får jeg tilgang til dem?
SVAR: Ordbøkene blir løpende oppdatert av Formatic AS, som eier rettighetene til ordbøkene, og ordbokpakkene oppgraderes derfor med visse mellomrom. Av og til tilføres ordbøkene så store endringer at de også får justert versjonsnummeret. ORDIA-programmet utvikles også, og nye versjoner av Programpakken legges da ut. Alle betydelige endringer av versjonene annonseres under "Nyheter". Alle med gyldig lisens kan fritt laste ned oppdaterte program- og bokpakker når som helst. Ved nedlasting erstatter de nye versjonene automatisk de gamle.

SPØRSMÅL: Hva skjer ved maskinhavari på en brukermaskin eller ved skifte av maskin?
SVAR: Hvis dette skulle skje, og alle lisenser er brukt, tar du kontakt med Ordia, f.eks. pr. e-post. Vi finner da i fellesskap en løsning slik at du raskt kommer i gang igjen på en ny maskin. Det antas at du har sikkerhetskopier av eventuelle egne ordbøker.

SPØRSMÅL: Hva skjer når jeg ønsker å avslutte abonnementet eller unnlater å fornye det?
SVAR: Hvis du ønsker å avslutte abonnementet eller bestemmer deg for ikke å fornye det, er det enkleste bare å la abonnementet gå ut. Abonnementet opphører dagen etter utløpsdato.
I god tid før utløpsdato varsles abonnenten av programmet, slik at abonnementet kan fornyes. Dersom man lar abonnementet gå ut, går også programmet automatisk ut. Ordbøkene er ikke lenger tilgjengelige, og du kan like gjerne avinstallere. Avinstallasjon av program og ordbøker skjer enklest med avinstallasjonsrutinen under Kontrollpanel.
Egne ordbøker som er opprettet, er tilgjengelige som tekstfiler i mappen Mine dokumenter/Ordbøker og kan f.eks. legges inn i Word-tabeller til fortsatt bruk.
Abonnementet kan når som helst gjenåpnes senere, men prosedyren med innhenting av lisenskode etc. må gjentas. Fornyelse gjelder fra samme dato som lisenskoden opprettes. Egne ordbøker åpnes igjen automatisk når lisenskoden installeres på ny.